* สคริปต์นี้เป็นสคริปต์ที่ทำให้สร้างข้อมูลในฐานข้อมูลได้มากกว่าลิมิตของมันครับ เช่น ปกติในฐานข้อมูลมีสกิลได้ 999 สกิล สคริปต์นี้สามารถเพิ่มเป็น 2000 สกิลได้ *O*/ เหมาะกับเกมใหญ่ที่มีข้อมูลมาก ๆ ครับ~ วิธีใช้ในสคริปต์มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษเลย

Database Limit Breaker XP/VX
Version 2.0
by Woratana
Release Date: 24/01/2009


Introduction
It is the script for the big game that need more than 5000 variables/switches,
or more than 999 weapons, skills, and anything in Database window. smile.gif

I finished this script for a while, but haven't post it till there is request in here:
http://www.rmxp.org/forums/index.php?topic=47546.0

This script worked with both XP and VX.

Actually, I'm not sure how many people will use this script.
But I hope it will at least ensure people who want to make big game,
that they don't have to worry about the database limit.

However, this script canno